อาหารสายยาง อาหารทดแทนทางการแพทย์

admin - September 1, 2019 - news /

อาหารสายยาง อาหารทดแทนทางการแพทย์ ปัจจุบันในทางการแพทย์และโภชนาการมีการพัฒนาอาหารที่ให้ทางสายยางขึ้นเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการจัดเตรียมให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับอาหารทางสายยาง หรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารทดแทนเหล่านี้เป็นอาหารเสริม ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตอาหารทดแทนเหล่านี้ออกมาแข่งขันกันทางการตลาดเป็นจำนวนมาก มีทั้งอาหารทดแทนทางการแพทย์สูตรปกติ เช่น เอนชัวร์ ไอโซคาล เป็นต้น หรืออาหารทดแทนสูตรเฉพาะโรค เช่น กลูเซอนา Peptamin เป็นต้น

การเตรียมอาหารทดแทนทางการแพทย์

1. ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเตรียมอาหารปั่นผสมในข้อ 1-3

2. ตรวจสอบว่าผู้สูงอายุแต่ละรายมีการใช้อาหารทดแทนทางการแพทย์กี่ช้อนตวงต่อปริมาณน้ำกี่ซีซี ตามแผนการพยาบาล

3. เตรียมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วหรือน้ำอุ่นเทลงไปในเหยือกผสมอาหารที่ผ่านการทำความสะอาดตามขั้นตอนแล้วตามปริมาณที่กำหนด

4. ตักผงของอาหารทดแทนทางการแพทย์ให้เรียบร้อยเสมอกับขอบบนของช้อนตวง

5. ปาดอาหารทดแทนทางการแพทย์ให้เรียบเสมอกับขอบบนของช้อนตวง

6. เทอาหารทดแทนทางการแพทย์ที่ตวงตามขั้นตอนที่ 5 เทลงไปในเหยือกที่บรรจุน้ำไว้ตามปริมาณที่กำหนด

7. ปิดฝากระป๋องอาหารทดแทนทางการแพทย์ให้สนิท

8. ใช้ช้อนหรือส้อมที่สะอาดคนอาหารทดแทนทางการแพทย์กับน้ำให้ละลายเข้ากันจนหมด โดยปริมาณของอาหารทดแทนทางการแพทย์ที่ผสมแล้วจะมีปริมาณมากกว่าปริมาณน้ำที่ตวงไว้เล็กน้อย

9. เก็บอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดทั้งหมด เก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่

10. ล้างมือให้สะอาด

11. นำอาหารทดแทนทางการแพทย์ที่ผสมแล้วไปให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อม