บราซิลเผยผลสำรวจยอดประชากรพุ่งทะลุ 200 ล้านคน

admin - August 30, 2019 - news /

สถาบันภูมิศาสตร์และสถิติบราซิลเปิดเผยว่าจำนวนประชากรของบราซิลพุ่งแตะ 210.1 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79 ระบุว่าประชากรในรัฐโรไรมาทางตอนเหนือของประเทศเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละ 5.1 โดยเมื่อปี 2018 โรไรมามีประชากร 576,500 คน ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 605,700 คนในปีนี้ สืบเนื่องจากการไหลบ่าเข้ามาของผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาในช่วงเวลาดังกล่าว

ในบรรดาเมืองหลวงของรัฐ จำนวนประชากรในโบอา วิสตา เมืองหลวงของรัฐโรไรมาก็เพิ่มขึ้นสูงสุด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3แม้ประชากรในรัฐโรไรมาจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่โรไรมายังคงเป็นรัฐที่มีประชากรน้อยที่สุดในบราซิล โดยรัฐที่มีประชากรมากที่สุดคือเซาเปาลู ซึ่งมีประชากร 45.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21.9 ของประชากรทั้งประเทศ