งานสำเนาที่มีข้อบกพร่องของยีน

admin - July 5, 2019 - health news /

การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมเช่นเดียวกับที่ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินอย่างต่อเนื่องในมนุษย์ทำให้เกิดอาการหูตึงอย่างลึกซึ้งในช่วงกลางทศวรรษที่ 20 วิธีการใหม่ที่อธิบายออนไลน์เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมในNature Medicineนั้นเกี่ยวข้องกับระบบแก้ไขยีน CRISPR-Cas9 แบบคลาสสิกที่มีความแม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการดีกว่าที่จะจดจำการกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรค

เครื่องมือกลั่นช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เลือกปิดใช้งานสำเนาที่มีข้อบกพร่องของยีนการได้ยินที่เรียกว่า Tmc1 ในขณะที่ประหยัดสำเนาที่ดีต่อสุขภาพ จดจำตัวอักษร DNA ที่ไม่ถูกต้องเพียงอันเดียวในสำเนาที่มีข้อบกพร่องในหมู่เม้าส์หนู 3 พันล้านตัว ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำก่อนที่จะมีการรักษาด้วยยีนที่มีความแม่นยำสูงเช่นนี้ที่มนุษย์สามารถนำไปใช้ได้ อย่างไรก็ตามพวกเขากล่าวว่างานดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญเพราะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเทคนิคการตัดต่อยีนมาตรฐานอย่างมาก