ความลับที่ควรรู้ ! ของ อาหารสายยาง อาหารปั่น

admin - December 2, 2019 - news /

ความลับที่ควรรู้ ! ของ อาหารสายยาง อาหารปั่น เนื่องจาก​ อาหารเหลว อาหารปั่น ​เป็น​อาหาร​ที่​จะ​ช่วย​ผู้​ป่วย​ที่ไม่สามารถรับประทาน​อาหาร​ทางปาก​เอง​ได้​ เพื่อต้องการให้ผู​้ป่วยได้รับสารอาหาร​เหมือนคน​ปกติ​ ทางเรา ได้คิดค้น​สูตรอาหารปั่นได้ตรงตาม​มาตรา​ฐาน​ที่โรงพยาบาล​กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วย​มีภาวะโภชนาการ​ดีขึ้น ร่่างกายฟื้นคืนสู่สภาพได้เร็วขึ้น มีความต้านทานโรคแทรกซ้อน​ได้ และยังสามารถลดอัตราการเสียชีวิต​ของ​ผู้ป่วย​ลงได้อย่างมาก

ทางเรา มีนักโภชนาการที่มีความชำนาญเฉพาะ​ด้าน ควบคุมการผลิต​อย่างใกล้ชิด​ โดยเฉพาะ​ในเรื่อง​ความสะอาด​ของ​วัตถุดิบ​รวมทั้งภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเป็นพาหนะ​ของเชื้อโรค​ต่างๆ มีการชั่งตวงส่วนประกอบของอาหารทุกชนิดตรงตามคำสั่งของแพทย์ทุกขั้นตอน

ดังนั้น ไม่ต้องกังวลอาหาร​ปั่นผสม ซึ่งมีการสำรวจและเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยมีความพึงพอใจ 100%

การผลิตที่ได้มาตรฐานของอาหารปั่นผสม

กระบวนการผลิตอาหารปั่นผสมต้องใช้เครื่องมือที่สะอาด เพราะเนื่องจากเราใช้ในการผลิตอาหารจึงต้องคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก ทาง SN จึงใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและทันสมัยในการผลิต

อาหารปั่นผสม จึงมีประสิทธิภาพและรับประทานง่าย เวลาที่ต้องใช้อาหารผู้ป่วยทางสายยางจะไม่ติดขัดและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เราใช้กรรมวิธีการผลิตที่คำนึงถึงความสะอาด อาหารมีความละเอียด และใช้การปรุงเป็นต้มสุก จึงไร้กังวลได้เลยว่า อาหารมีความปลอดภัยและสะอาด

ทางเรา ใช้วัตถุดิบที่สะอาด โดยหลักๆเป็นอาหารทางการเกษตร ปราศจากสารเคมี เมื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่สะอาดและปลอดภัยมากที่สุด

รสชาติ สี และกลิ่น ของ อาหารเหลว อาหารปั่นผสม !

เป็นที่ทราบกันดีอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ต้องใช้ อาหารเหลว อาหารปั่นผสมในการดูแลรักษาผู้ป่วยว่า อาหารปั่นผสมนั้นมีสีและหน้าตาที่ไม่ค่อยน่ารับประทาน และกลิ่นที่ไม่ค่อยจะหอมนัก เนื่องจากเป้นนำวัตถุดิบหลายๆชนิดมาปั่นรวมกัน จึงทำให้มีหน้าตาที่ไม่ค่อยน่ารับประทาน

จึงออกแบบและคิดสูตรที่จะทำให้การรับประทานอาหารปั่นผสมนั้น ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยสีที่น่ารับประทาน และกลิ่นที่หอม ทำให้ผู้ป่วยรับประทานได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เราจะใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ในการปรุงอาหารเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

ทั้งนี้ยังคำนึงถึงเรื่องของการให้พลังงาน และความเหมาะสมของอาหารที่ผู้ป่วยจะได้รับ ถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัจจัยหลักของการผลิตอาหารปั่นผสม ที่ต้องคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด หรือประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ รับรองได้ว่าทาง SN จะดูแลในเรื่องของอาหารปั่นผสมของผู้ป่วยได้ดีเลยทีเดียว

ห่วงใยในตัวผู้ป่วย ! อาหารปั่น​ผสม​

ถ้าคุณห่วงใยผู้ป่วย​กลับรับสารอาหาร​ไม่ครบถ้วนต้องปรึกษา โดยเฉพาะผัูป่วย​ที่​มี​ปัญหา​ใน​การ​ทำ​งาน​ของ​กระเพาะอาหาร​และลำใส้หรือมีการตัดกระเพาะ​อาหาร​แลลำใส้

เรามีด้านโภชนาการเพื่อบรรเทา​อาการ​ของ​ผู้ป่วย​ ซึ่งเน้นอาหาร​ที่ใหพลังงาน โปร​ตีน​ วิตามิน และเกลือแร่ควบคู่​ไปกับการวางแผน​ทางโภชนาการ​ที่เหมาะสม​กับความต้องการสารอาหารและชนิดอาหาร​ที่ผู้ป่วย​พึงพอใจ​ใน​รสชาติ