การพัฒนาวิธีการรักษาแบบกำหนดเป้าหมาย

admin - January 29, 2019 - health news /

โรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดของหัวใจและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจกะทันหันในคนหนุ่มสาวและนักกีฬา คุณสมบัติสำคัญของเงื่อนไขกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติที่หดตัวและผ่อนคลายอย่างผิดปกตินั้นเกิดจากความผิดพลาดบางอย่างในเครื่องจักรโมเลกุลของหัวใจ กระนั้นประกายไฟที่จุดประกายการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ไม่เป็นระเบียบ

โมเลกุลผิดปกติในรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของโรคและได้ระบุสารประกอบผู้สมัครที่คืนค่าการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจในเซลล์ของมนุษย์และเซลล์ หากทำซ้ำในการศึกษาต่อไปการค้นพบของทีมสามารถนำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาแบบกำหนดเป้าหมายความแม่นยำที่จำเป็นมากซึ่งแก้ไขความผิดปกติของกล้ามเนื้อโปรตีนใน HCM ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่ดีกว่าการรักษาในปัจจุบันที่รับมือกับโรค ต้นเหตุ วิธีการดังกล่าวรวมถึงยาเพื่อบรรเทาอาการการผ่าตัดเพื่อโกนกล้ามเนื้อหัวใจที่ใหญ่โตหรือการปลูกฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเล็ก ๆ ที่ทำให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะหากกิจกรรมไฟฟ้าสิ้นสุดลงหรือยุ่งเหยิง